ค้นหาบุคลากร

คำแนะนำในการค้นหาข้อมูล

  • เลือกวันที่ในคอลัมน์เริ่มวันที่และสิ้นสุดวันที่ก่อน
  • กรอกชื่อหรือนามสกุล เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คณินท์ อุชชิน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202338

ชื่อนามสกุลเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ประเภทดู
  
ไม่พบข้อมูล