ชื่อผู้ใช้ : @kku.ac.th
รหัสผ่าน :

วิธีเข้าใช้งานระบบ


เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ kku-mail
เช่น Email คือ example@kku.ac.th ให้เข้าระบบโดยกรอก
ชื่อผู้ใช้ : example
รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกับ kku-mail
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 50439, 50817 หรือ 50697