ระบบสารสนเทศจัดการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Human Resource Management Information System (HRMIS)

รายงานตัวบุคลากรใหม่

เกี่ยวกับเรา

ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการกรอกข้อมูลเบื้องต้น และช่วยลดขั้นตอนในการส่งเอกสาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารสิริคุณากร เลขที่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ
เบอร์โทร/แฟกซ์ : 043-202338 เบอร์ภายใน 48717